MARCO

Marco

O 22 de outubro de 2002 os representantes do Concello de Vigo, Caixanova, a Xunta de Galicia e a Deputación provincial de Pontevedra crearon a Fundación MARCO, unha fundación de interese galego que  baixo a tutela do Servizo de Fundacións da Xunta de Galicia, xestiona as actividades do museo. 

O 11 de xaneiro do ano 2006, o Ministerio de Cultura entra a formar parte do padroado da Fundación MARCO. 

Web: MARCO
Xunta de Galicia
Ministerio deAgricultura, pesca, y alimentación
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural
Igape